Aktuálně

Oslovujeme vás i v tištěné podobě

Snažíme se o kvalitní zákládání i následnou údržbu veřejné zeleně.

Samozřejmě i nová komunikace v okolí školy dostala zelený kabát.

 

Kompletní rekonstrukce školských zařízení i jejich okolí

Při obnově, rekonstrukcích a výstavbě majetku města postupujeme dlouho systematicky. Na školská zařízení, školky, školu, jídelnu a družinu a okolí jsme se soustředili v letech 2008-2014. Sportovní areál předtím, stejně tak areál hřiště, kulturní dům, areál TS, atp.
A postupujeme dál.

                            

 

Ocenění za péči o přírodní louku v Městském parku

Po rekonstrukci Městského parku část luk udržujeme extenzivní sečí, která umožňuje přirozený rozvoj travních společenstev a zvyšuje se i druhové zastoupení. Ne vždy je "anglický" trávník to pravé...

 

 

Rozšíření sítě turistických tras a stylové turistické posezení ve Sněžné

Jedna z novinek na turistických trasách v Krásné Lípě.
Po žluté od kapličky ve Sněžné, dále kolem kostela a hřbitova k rybníku Šiml v Dlouhém Dole a pastvinami do Kyjovského údolí, popř. k restauraci Na Fakultě a pak stále po žluté přes Kamennou Horku až na náměstí v Krásné Lípě.

Velký dík patří panu Machuldovi ze Sněžné, který městu věnoval a pro všechny instaloval na rozcestí dvou turistických tras (červené a žluté) stylové a řemeslně výborně zpracované turistické posezení.

 

Nové veřejné záchodky i stanice pro dobíjení elektromobilů

Elektromobily na silnicích přibývají, možnost nabít si auto může být důvodem proč k nám zajet. Síť nabíjecích stanic není zatím příliš hustá.

 

Rekonstrukce centrální kotelny

Teplo domovů může zajistit jen opravdové teplo. Bez kvalitního kotle se to však neobejde...

 

Základní škola nabízí inovativní vzdělávání

V našich školách, mateřské i základní, nabízíme již čtvrtým rokem výuku s inovativními prvky výuky. Nejenom všestrané metody, ale ekologické smýšlení našich žáků, nás řadí do seznamu pozitivně vnímaných škol nejenom v našem výběžku. I třídní schůzky nejsou takové, jako je znáte z minulosti...

 

Naše město se nebezpečí bát nemusí. Hasičská stanice místních dobrovolných hasičů je na vysoké úrovni

Průtrž zaměstnala naše hasiče

Nové komunikace a parkovací plochy v okolí základní školy

V okolí školy došlo k dokončení modernizace současné infrastruktury, bylo vytvořeno několik nových parkovacích míst, ulice byly nově olemovány obrubníky, vše za účelem zkvalitnění provozu v okolí školy, bezpečnosti a v neposlední řadě také vzhledu prostranství. V přilehlých plochách vznikly nové prostory pro zeleň.

Modernizace technických služeb II

Nová technika je vždycky pro naše pracovníky TS velká událost. A také nám, díky jejich péči, dlouho vydrží.

 

Městský dům v novém kabátu...

Další bytový dům v majetku města pořádně prokoukne. Návrh barevného řešení fasády je opět od Ing. Arch. Evy Cerhové.

Modernizace technických služeb

 Modernizaci TS věnujeme dlouhodobou pozornost. Vloni byla např. zakoupena moderní vysokozdvižná plošina, nové rozmetadlo na posyp komunikací, letos nový traktor a ještě bude zakoupen nový nakladač.

 

 

Úpravy Cimráku

Okolo Cimráku se již hodně udělalo, další se chystá. Čekáme na vydání stavebního povolení pro víceúčelovou plochu pod hrází.

Zpravodajství i z Krásné Lípy, o sportovně rekreační zóně u rybníka Cimrák. Čas cca. 2:45. video zde

 

 

 

 

TOPlist