Členové Sdružení 2018

Jan Kolář

Narodil se 30. 7. 1969. Absolvent zahradnického oboru Střední zemědělské školy v Děčíně. Od roku 1995 spojil profesně svůj život s městem Krásná Lípa, kde pracoval postupně jako dělník veřejně prospěšných prací, zahradník a vedoucí Technických služeb. Osm let byl tajemníkem krásnolipského městského úřadu, další čtyři roky pak místostarostou města. V současnosti je starostou města. S Ing. Karlem Hiekem spoluvytvářel novou moderní tvář městské zeleně a veřejných prostranství. Volný čas věnuje rodině, turistice a rekonstrukci podstávkového domu v Kyjově. Spolu s manželkou vede turistický kroužek a dobrovolnicky pracuje jako značkař Klubu českých turistů.

 

 

 

Jana Drobečková

Narodila se 18. 1. 1983. Vystudovala Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Varnsdorfu. V současné době je čtvrtým rokem místostarostkou města. Mezi její koníčky patří lyžování a procházky se psy. Má ráda chvíle trávené s rodinou a přáteli.

 

 

 

 

Ing. Zbyněk Linhart

Narodil se 18. 10. 1968. Vystudoval strojní fakultu Technické Univerzity Liberec, následně studoval ekonomii na ČVUT Praha, kde zároveň učil. Pracoval rok u Technických služeb města a dva roky ve firmě Topoz Lípa. Od roku 1994 byl 8 let místostarostou, od roku 2002 pak po dobu 12 let starostou našeho města. Po zvolení do Senátu Parlamentu ČR na konci roku 2014 je neuvolněným místostarostou města. V Senátu je předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a ŽP. Jeho koníčkem je především cestování a rekreační sport.

 

 

 

Jakub Melichar

Narodil se 23. 3. 1983. Vystudoval SPŠ elektrotechnickou ve Varnsdorfu, obor Programátor elektronických počítačových systémů. Pracoval jako provozní na čerpací stanici, OSVČ v oblasti financí, v současné době již 13. rokem učí na místní základní škole hodiny matematiky a informatiky. Na škole zastává funkci zástupce ředitele s agendou vedení školní matriky a správou školní sítě a ostatní výpočetní techniky. Úspěšně složil státní závěrečné zkoušky na Technické univerzitě v Liberci, obor Učitelství pro ZŠ, v současnosti již pouze obhajuje svou diplomovou práci. Mezi jeho zájmy patří rekreační sport (motorsport, florbal, kolo, lanové překážky) a práce na domě či zahradě.

 

 

 

Dis. Jan Železný

Narodil se 9. 6. 1982 ve Varnsdorfu. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Děčíně a dále absolvoval Vyšší odbornou školu stavební v Náchodě. Posledních jedenáct let působí jako technický dozor nad vodohospodářskými stavbami Povodí Ohře. V Krásné Lípě žije od roku 2008. Ve volném čase se věnuje jízdě na motorce, práci na rodinném domku a posezení s přáteli.

 

 

 

 

Hana Volfová

Narodila se 3. 8. 1970. Je ředitelkou příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, která poskytuje potřebné sociální služby pro občany města i regionu, či programy na podporu zaměstnanosti, vzdělanosti a osobního rozvoje. Má ráda přírodu a vede kroužek keramiky pro děti i dospělé.

 

 

 

 

MUDr. Jan Prokop Škoda

Narodil se 3. 4. 1948. Vystudoval SVVŠ Liberec, poté Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci pracoval v OÚNZ Děčín – interní oddělení nemocnice v Rumburku a do zániku Léčebny dlouhodobě nemocných v Krásné Lípě byl jejím ředitelem. Posledním působištěm byla LDN Varnsdorf, kde pracoval 20 let a od července 2017 je v důchodu. Jeho koníčkem je umění, především lidové, četba a příroda.

 

 

 

RNDr. Ivana Preyová

Narodila se 19. 1. 1963 v Plzni. Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství. Od roku 2003 je ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, jejíž součástí je i Sportovní areál Českého Švýcarska. V poslednim volebním období se podílela na řízení města - na  přelomu roku 2011 jako mistostarostka později jako členka rady. Jejím koníčkem jsou knížky a úprava interiérů.

 

 

 

Jiří Podhorský

Narodil se 28. 4. 1974. Od té doby žije v Krásné Lípě, je ženatý a má jedno dítě. Vystudoval cestovní ruch na hotelové škole v Praze. Nyní pracuje jako vedoucí školní jídelny v organizaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa. Má velmi kladný vztah ke sportu, rekreačně jezdí na kole, běhá, hraje volejbal, tenis a florbal.

 

 

 

 

Drahoslava Lehoczká

Narodila se 30. 4. 1971 ve Varnsdorfu. Celý život žije v Krásné Lípě, ráda se účastní veškerého společenského dění. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Ústí nad Labem, v současnosti studuje třetím rokem Speciální pedagogiku na UJEP v Ústí nad Labem. Po maturitě začala pracovat v mateřské škole v Krásné Lípě, kde působí již 29 let. Je zakládající členkou Komorního souboru, aktivní členkou volejbalového družstva žen, věnuje se sportu. Mezi další záliby patří četba knih, návštěvy kulturních akcí a koncertů, historie.

 

 

 

Václav Danita

Narodil se 26. 7. 1975 ve Varnsdorfu. Od narození žije v Krásné Lípě. Od dětství se věnuje hasičině, kde dlouhé roky vykonával funkci zástupce velitele a od roku 2016 je velitelem jednotky SDH Krásná Lípa. Dlouhé roky pracoval ve stavebních firmách v okolí, 5let pracoval jako brusič/ leštič při výrobě lustrů v Preciose Kam. Šenov. Rád se toulá okolím Krásné Lípy, hlavně v lesích. Ženatý 18 let, dvě děti.

 

 

 

 

Mgr. Petr Hořeňovský

Narodil se 30. 7. 1963. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Od roku 1986 pracuje jako učitel na různých typech škol, v současnosti na projektové škole UNESCO v Žitavě, kde je mj. koordinátorem volnočasových aktivit a předsedou neziskové organizace podporující činnost školy. V Krásné Lípě žije od r. 1988, byl prvním šéfredaktorem krásnolipského Vikýře, od r. 1994 člen zastupitelstva města. Ve volném čase se zabývá klasickou fotografií a historickými fotografickými technikami.

 

 

 

Mgr. Milan Sudek

Narodil se 16. 4. 1935. Po maturitě vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Od roku 1954 do roku 1994 učil postupně na školách v Krásném Buku, Dolním Podluží, Vlčí Hoře, Starých Křečanech a v Krásné Lípě, kde vedl 25 let dětský pěvecký sbor Lipka. V letech 1994 až 2002 vykonával funkci starosty. Nyní je v důchodu, vede Krásnolipský komorní sbor, je členem rady města a ve volném čase se věnuje zahrádce, hudbě, mariáši a domácímu kutění.

 

 

 

Václav Hieke

Narodil se 28. 12. 1951. Vyučil se zedníkem, je zakládajícím členem Klubu českých turistů v Krásné Lípě a již 26 let jeho předsedou. Působí jako cvičitel turistiky a instruktor turistického značení. Je členem Krajské rady senioru Ústeckého kraje. Je patriotem Krásné Lípy. Zajímá se o historii města a literaturu.

 

 

 

 

Ing. Martin Bosák

Narodil se 3. 10. 1985. Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Nyní pracuje na volné noze jako autorizovaný krajinářský architekt. Volný čas tráví nejraději v přírodě se svou rodinou. Věnuje se hře na bicí a je členem FS Dykyta Krásná Lípa.

 

 

 

 

Miroslav Vais

Narodil se 25. 7. 1951. Vyučil se malířem skla v Novém Boru. Pracoval jako montážní dělník. Nyní soukromý malíř skla a neodmyslitelný spolutvůrce kulturního života města, oblíbený moderátor společenských akcí a dlouholetý předseda kulturní komise města. Jeho koníčkem je hudba, sport, turistika, kultura.

 

 

 

 

PaedDr. Zbyněk Šedivý

Narodil se 17. 9. 1947 v Rumburku. Po absolvování rumburského gymnázia vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a po ní Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Většinu svého života se věnoval učitelskému povolání. Od roku 1990 podniká v oboru pěstování a zpracování léčivých rostlin. Zajímá se o anthroposofii, léčivé rostliny a vše, co s nimi souvisí. Rád rekreačně sportuje. Je rozvedený a má 5 dětí.

 

 

 

DiS. Astrid Schnittnerová

Narodila se 29. 3. 1969. Vystudovala gymnázium, později pedagogickou aprobaci metodického centra HAMU Praha a státní konzervatoř v Teplicích. V základním uměleckém školství působí již třicet let. Učí i na krásnolipské pobočce ZUŠ Rumburk. Velmi ráda pracuje s dětmi a mládeží.

 

 

 

 

Ing. Radana Michlíková

Narodila se 27. 5. 1960. Vystudovala SPŠ textilní- návrhářství a výtvarné zpracování textilu v Brně a VŠST v Liberci, obor oděvnictví. V tomto oboru také pracuje, zároveň učí externě obor návrhářství na VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu. V Krásné Lípě žije 32 let. Má ráda zdejší přírodu, horskou turistiku, sport.

 

 

 

 

Václav Šena

Narodil se 22. 3. 1949. Absolvoval SOU polygrafické. Je důchodce se zálibou ve sportu, obzvláště pak cyklistice, má rád přírodu, věnuje se především houbaření a zahrádkaření.

 

 

 

 

Karel Beneš

Narodil se 5. 8. 1948. Absolvent SVVŠ, vyučený prodavač drogistického zboží, dlouhá léta pracoval jako vedoucí zdejší prodejny drogerie. Jeho koníčkem je zahrádkaření.

TOPlist